son adem

SON ADEM VAROLUŞUN SIRRI

SON ADEM'DEN AÇAN GÜLLER


SON ADEM'DEN NASİHATLER

Türkçe | Deutsch | Bülten | İletişim

İster içki iç ister sigara
İster kumar oyna ister zampara
Hayatta bir sefer atla gel bana
Cafer’i görmeden girme mezara

İster zengin ol ister fukara
İstersen sultan ol ister beçare
Bekletme beni uğra bir ara
Cafer’i görmeden girme mezara

İster imanlı ol ister imansız
İster hristiyan musevi ister gümansız
Dünya bir hayaldir gidersin ansız
Cafer’i görmeyen kalır mekansız

  Home > TÜRKÇE    

İNSAN-I KÂMİL KİTABI

Değerli Müslümanlar;

Ahmed Hulusi, kendi yanlışlarını kabul ettirmek için, insanları, “sadeleştirme” adı altında değiştirilmiş eski eserlere de yönlendirmektedir.1 Örneğin...

İnsan-ı Kâmil; Abdülkerim Cilî, baskı 1996,
Kitsan; 2. Cilt, Ellinci Bölüm, Sayfa 51

RUH-UL KUDÜS HAKKINDA

Bil ki!..

RUH-ÜL-KUDÜS: Ruhların da ruhudur... demektir.

Ruh-ul Kudüs; 'KÜN (OL)' (En'am suresi, ayet 73) emri şumulünün altına girmekten yana münezzehtir...

Ayrıca asla onun için Mahluktur!.. da diyemeyiz. Zira; o Hak'kın has olan yüzlerinden bir yüzdür, o yüzle kaimdir...

Ruh-ul Kudüs; bir ruhtur... Ancak diğer ruhlara benzerliği yoktur... Çünkü Ruh-ül Kudüs; Allah'ın ruhu'dur... Ki Cenab-ı Hak; Ademe bu ruhtan üflemiştir.

Aşağıda ki ayet-i kerime ile, bu manaya işaret edilmiştir;

'- Ona ruhumdan üfledim.'(Sat suresi, ayet 72)

Değerli Müslümanlar;

Yukarıda Abdülkerim Cilî’nin çok açık bir şekilde ifade ettiği mânânın nasıl değiştirildiğine lütfen ibretle bakınız:

Bu mânâdan da anlaşıldığı gibi, Adem'in (a.s) ruhu yaratılmıştır; ama Allah'ın ruhu yaratılmış değildir.”

Değerli Müslümanlar;

Çelişkiyi gördünüz. Üstteki paragrafta Abdülkerim Cilî, “Allahın ruhuna mahluk denmez”; yâni, “Allahın ruhu yaratılmamıştır” derken, alttaki paragrafta ise, Allah’ın ruhu olan ademe üflenen ruhun yaratıldığı ifade ediliyor. Böyle bir çelişkinin yer aldığı bir sadeleştirmenin altında ancak ya çok büyük bir basiretsizlik, ya da çok büyük bir ard niyet gizlidir... Yorum sizlerin....

Aynı kitaptan bundan daha vahim olan başka örnekler verelim:

2. Cilt, Elli dokuzuncu Bölüm, 3. Fasıl, sayfa 219

...İblis ve tebeasınıysa; Yüce Hak; Celal, Zulmet ve Dalal sıfatından yarattı ki... öbürlerini olduğu gibi; bunları da Peygamber (s.a.v.) Efendimizin nefsinden yaratmıştır.”

2. Cilt, Elli dokuzuncu Bölüm, 3. Fasıl, sayfa 225-227

...'Kıyamete kadar.' (Sad suresi, ayet 78)

Buyrulması da, yine hasr ifade eder...

Ki; Kıyamet günü geçtikten sonra, İblis'e lanet yoktur!..

Çünkü; 'Kıyamet günü.' denilen Din Günü tabii zulmetin hükmü kalkar!..

Bu manaya göre İblis: İlahi huzurdan ancak kıyamet gününden önce kovulur ve tard edilir... çünkü, onun asli durumu bunu gerekli hale getirir...

Onun aslısının iktizası ise, tabii engellerdir ki, Ruhun ilahi hakikatlerle tahakkukuna engel olur.

Amma, bundan sonra; tabii durumlar, kemalat cümlesinden sayılır.

Artık ona lanet yoktur, sırf yakınlık vardır!..

Ve o zaman iblis, önce olduğu gibi, Allah katında bulunan ilahi yakınlığa döner...

Bu ise cehennemin zevalinden sonra olur.

Çünkü: Allah-u Teala'nın yarattığı her şey, elbette önceden bulunduğu hale gelecektir.

Her şey aslına rücu eder.. Atasözü...

Bu asalet durumu, kat'idir...

Bu manayı iyi idrak eyle!..

Söylediğine göre: İblis, lanete uğradıktan sonra; çok sevindi. Aşka gelip coştu... hatta bu hali ile alemi doldurdu...

İblisin bu halini görünce şöyle dediler:

Nedir bu halin?.. Sen huzurdan kovuldun!..

Bu soruya şöyle cevap verdi;

Bu benim için bir hıl'atir, rütbedir. Habib Allah tek beni seçti. Onu: Ne bir meleğe giydirdi; ne de bir mürsel peygambere.”

Değerli Müslümanlar;

Baştan sona satanist görüşler içeren bu bölümle ilgili olarak sadece dört noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum:

1- İblis cinler, peygamberimizin nefsinden yaratılmamıştır. Peygamberimizin nefsi Allah’ın ruhudur.

2- İblis cinler, hiçbir zaman Allah’a yakın değillerdi ve hiçbir zaman da Allah’a yakın olamazlar; çünkü ateşten yaratılmışlardır.

3- Şeytan cinlere, sadece kendilerine ait olanları saptırmaları için kıyamete kadar mühlet verilmiştir. Buradan; onların sadece kıyamet gününe kadar lanetlendiği, kıyamet gününden sonra üzerlerinden lanetin kalkacağı ve Allah'a yakınlık elde edecekleri mânâsı çıkmaz.

Andolsun, cehennemi seninle ve onlardan sana uyanların hepsiyle dolduracağım.” (Sad/85)

4- Cehennem ebedîdir; hiçbir zaman son bulmayacaktır (zeval olmayacaktır). Zira, Kuran bunu aşağıdaki ayette olduğu gibi, bir çok yerde ifade etmektedir:

İşte bu Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkâr etmelerinden dolayı, orada onlara ceza olarak ebedî kalacakları yurt (cehennem) vardır.” (Fussilet/28)

Ancak Allah’tan gelenleri tebliğ edebilirim ve O’nun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah’a ve Resülüne karşı gelirse, şüphesiz onlar için, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.” (Cin/23)

1: Okyanus ötesi 1, baskı 1998, sayfa 142

Soru

-Orijin varlığa işaret eden “Allah” ismini harf harf açar mısınız.?..

Üstad (Sorunun cevabı):

-Abdulkerim Ceyli`nin "İnsan-ı Kâmil" Kitabında var....

BAŞLIKLAR 

1.    ŞEYTANLARIN MÜSLÜMANLARDAN ÜSTÜNLÜĞÜ(!)
2.    CİNLERİN GAYBI BİLDİĞİ İDDİASI
3.    İNSAN-I KAMİL KİTABI
4.    MELEKLER, İNS VE CİN 
5.    CİNLER VE SİGARA 
6.    120. GÜN OLAYI 
7.    ENERJİ 
8.    NAMAZ KONUSU 
9.    KADER KONUSU 
10.  YORUMSUZ ALINTILAR
11.  BİTİRİRKEN

 


 

HABER BÜLTENİ

 
     
  Yeniliklerden haberdar olmak için tüm yapmanız gereken asağıdaki formu doldurmak olacaktır.  
 


 

 

TAVSİYE EDİN


 

TELIF HAKKI

 
     
 

© İçeriğin korunması maksadıyla eserlerimizin telif hakkı saklı tutulmaktadır. Cafer Abdullah eserlerini, hiçbir çıkar gözetmeden tüm dünya insanlığına bağışlamıştır.

 
     

 

 

 

E-Mail: info@caferabdullah.com